Hoe beschermt u uw vrachtwagen en trailer tegen ladingdiefstal

Het financiële verlies door ladingdiefstal loopt ieder jaar op tot vele miljoenen euro’s in Nederland en België. Door het risico op diefstal te verkleinen en preventieve maatregelen te nemen, worden niet alleen financiële verliezen verminderd, maar ook andere lasten vermeden. In dit artikel zullen we u daarom adviseren hoe u truck- en trailerlading kunt beschermen tegen diefstal.

Ladingdiefstal voorkomen

Werk met betrouwbare medewerkers

Het voorkomen van ladingdiefstal begint bij het werven van betrouwbare medewerkers. U moet uw chauffeurs uw waardevolle lading en vertrouwelijke gegevens kunnen toevertrouwen, zoals de bestemming van de lading en het tijdstip van lossen. Werknemers mogen nooit gegevens over de aard en bestemming van hun lading aan derden verstrekken, tenzij daar officieel om wordt gevraagd. Wij adviseren daarom om voor nieuwe medewerkers altijd een screening uit te voeren.

Veilige planning

Bij het plannen van routes moeten onveilige parkeerplaatsen evenals risicovolle los- en laadtijden zoveel mogelijk vermeden worden. Ladingdiefstallen komen vaker voor in het weekend en tijdens vakanties. Uw chauffeurs moeten ook weten waar en wanneer ze veilig kunnen parkeren om uit te rusten. Voor risicogebieden is het raadzaam een bijrijder in te zetten. Indien mogelijk raden we aan samenwerkingen aan te gaan met autoriteiten of andere bedrijven om op de hoogte te blijven van trends in ladingdiefstal.

Werk met betrouwbare werknemers voor het transport van uw lading

Duidelijke afspraken en richtlijnen

Verplaatst u waardevolle goederen of diefstalgevoelige lading dan raden wij aan om duidelijke afspraken te maken met uw klanten. U dient een veilige tijd en plaats af te spreken voor het laden of lossen van lading. U dient uw chauffeurs en andere medewerkers ook duidelijke richtlijnen te geven om veilig met transport om te gaan. Chauffeurs moeten duidelijke instructies krijgen voor het laden, lossen, tanken, lading overslaan en rusten. Lading mag nooit onbeschermd worden achtergelaten en we adviseren om vrachtwagens zo te parkeren dat wegrijden of snel vervoeren van lading niet mogelijk is. Bovendien raden we aan om vrachtwagens en aanhangwagens te parkeren op plekken met goede verlichting. Verder raden we af om lifters mee te nemen.

Ook uw medewerkers moeten weten wat ze moeten doen bij ladingdiefstal. In geval van nood moet een chauffeur altijd contact kunnen opnemen met zijn werkgever.

Beveilig de lading van uw trailer

Het is raadzaam om uw vrachtwagens en trailers te beveiligen om de lading beter te beschermen. Populaire veiligheidsmaatregelen zijn elektronische en mechanische sloten voor vrachttrailers. Vrachtvergrendelingen kunnen ook door uw verzekeringsmaatschappij worden geadviseerd of vereist. Truck- en trailersloten maken het ook moeilijker voor indringers of vluchtelingen om de trailer binnen te komen.

We hopen dat deze tips u zullen helpen om lading veiliger te vervoeren. Hoefon Security Seals is een wereldwijde leverancier van vrachtsloten, zoals containersloten en vrachtwagen- en trailersloten.

Eveneens zijn we een producent van diverse security seals. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.